Doorlopende leerlijn respect

Project voor het voortgezet onderwijs

Dans in school ontwikkelde in opdracht èn samen met het Yuverta vmbo Aalsmeer een doorlopende leerlijn rondom het begrip RESPECT.

Vijf jaar geleden hadden we al samen Respect in Beweging voor de eerste jaars gemaakt dat destijds is onderscheiden met The people help the people award. Maar Yuverta vmbo Aalsmeer wilde verder. Het hart van de doorlopende leerlijn RESPECT is het vak Burgerschap, ondersteund door Nederlands, de Kunstvakken en Geschiedenis en Aardrijkskunde. Incidenteel doen ook de praktijkvakken mee.

In ieder leerjaar wordt het begrip respect vanuit een ander perspectief benaderd door middel van nieuwe projecten. Die bestaan uit een samenspel van opdrachten, debatten en presentaties op veel verschillende manieren. Yuverta vmbo Aalsmeer vindt ook dat de school niet de enige plek is waar huh leerlingen gevormd worden vandaar een nauwe samenwerking met ouders. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de vorming en ontwikkeling van de leerling. Aan het eind van ieder jaar zijn er feestelijke momenten waar ouders worden uitgenodigd naar de presentaties (films, tentoonstellingen, danspresentaties) te komen kijken. Dat worden happenings als het ware, want we vieren de ontwikkeling van de leerlingen.

Project informatie

  • Leerjaar 1 Respect in Beweging en een door leerlingen gemaakt documentaire – kennismaken met het begrip RESPECT en het leren toepassen in de praktijk op school.
  • Leerjaar 2 Go Global – In dit jaar zetten de leerlingen de eerste stappen in de publiekelijke ruimte. Hoe doe je dat, wat zijn de ongeschreven gedragsregels en hoe doen ze dat elders op de wereld.
  • Leerjaar 3 Verborgen Verhalen – Hier gaat het om diversiteit. En dat begint bij de vraag: wie ben ik en waar kom ik vandaan. En daar vloeit de vraag uit voort wie ben jij en waar kom jij vandaan. Nieuwsgierigheid staat centraal.
  • Leerjaar 4 Op de Drempel – Leerlingen reflecteren op het begrip RESPECT en maken daar zelf een korte film over.

“Complimenten! Speciaal, geweldig, onverwacht, confronterend, ontroerend, indrukwekkend, spetterend, hartverwarmend, leerzaam, inspirerend.”
“Groot respect voor het onderwerp!! Zó actueel!”

Ouders